Ny blogg som tar upp aktuella redovisningsfrågor

Digiredos redovisningsblogg har skapats för att våra kunder ska få tips och information i frågor gällande redovisning och beskattning.

Den information som lämnas i de olika delarna av bloggen är inte avsedda som rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet.
Varje fall är unikt och ifall du vill diskutera något av de ämnen som tas upp så är du välkommen att höra av dig till Digiredo AB på info@digiredo.co alternativt 072-296 71 59.

Lämna ett svar