Ge dina anställda en skattefri coronapresent

Det har varit väldigt speciella år för de allra flesta verksamheter och dess medarbetare. Som en del i de olika stödpaket som tagits fram, för att stötta ekonomi och dess återhämtning, så har det även införts en möjligt för arbetsgivare att belöna sina anställda med en skattefri gåva upp till 2 000 kronor per medarbetare.

Det är precis som tidigare viktigt att samtliga medarbetare inkluderas och värdet får inte överstiga 2 000 kronor eller lämnas i pengar (eller något som kan bytas till pengar).

Den skattefria coronagåvan gäller hela 2021 och används utöver de tidigare möjligheter som finns och kan även kombineras med exempelvis en julgåva så att det totala värdet blir 2 500 kronor.

Lämna ett svar