Utdelning eller lön?

När du har ett aktiebolag har du två möjligheter att ta ut kapital från ditt bolag: lön och utdelning.

Den stora skillnaden ligger i beskattningen samt i olika tryggheter och förmåner. Uttag av lön ligger till grund för pension, sjukpenning och föräldrapenning upp till en viss nivå, vilket gör att detta alternativ ofta ses som ett tryggare alternativ till utdelning. Det är viktigt att ha i åtanke att utdelning inte ligger till grund för några framtida förmåner. Dock när man når en viss nivå är det vanligen mer lönsamt att lyfta kapital i form av utdelning i stället för lön, detta då beskattningen av lön är i regel högre än utdelningen.

Om du har möjlighet att ta ut 550 000 kronor per år i lön får du en bra pensionsavsättning och får en sjukpenninggrundande inkomst som ger dig den högsta nivå av ersättning. Efter den nivån tillkommer den statliga inkomstskatten och det kan vara mer fördelaktigt att lyfta utdelning. Om du har en årslön på 386 400 kronor kommer du upp i den högsta sjukpenninggrundande inkomsten, om du vill ha den högsta föräldrapenninggrundande inkomsten bör du ha en årslön på 483 000 kronor.

Om du är osäker på om du ska lyfta utdelning eller ta ut lön, tveka inte på att rådfråga din personliga redovisningskonsult.

Lämna ett svar