Våra partners
SRF2

Blogg

Lön och anställning
Hanna

Anställningsavtal och avtalets innehåll

Ett anställningsavtal  är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som sker vid anställning. Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt till sin karaktär. Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning och kollektivavtalet. Avtalet

Läs mer »