Fasta priser

Vi börjar alltid med en genomgång av ditt företags behov och processer för att tillsammans komma överens om ett marknadsmässigt fast månadspris. I det fasta priset så ingår löpande bokföring och avstämningar.

Vi tidsredovisar alltid och förbehåller oss rätten att ta upp diskussionen på nytt inom 3-6 månader ifall nedlagd tid väsentligt avviker från det överenskomna priset.

Allmänt

Årlig prishöjning Vi förbehåller oss rätten att höja priserna årligen och meddelar om detta senast två månader innan ändringarna träder i kraft.

Uppstart och konvertering debiteras genom att en extra månadsavgift tas ut (dvs den första faktureringen avser två perioder).

Fakturering sker i förskott

Vi tar endast emot digitala underlag.

Digitala möten debiteras med ett rörligt timpris om 850 kronor (faktisk mötestid).

Fysiska möten, eller andra uppgifter som utförs ute hos kund, debiteras med ett rörligt timpris om 850 kronor. Debitering sker även för restid såväl som eventuella förberedelser eller efterarbete.

Privat inkomstdeklaration inklusive bilagor debiteras med 1 000 kronor per styck.

Programvaror Vänligen notera att kostnaden för  programvaror och eventuella plustjänster i programmen ej ingår i det fasta priset.

Särskilt kvalificerad rådgivning debiteras efter avrop.

Årsavslut

Aktiebolag
Omsättning upp till 10 miljoner 5 000 kronor per årsavslut.
Omsättning över 10 miljoner eller har revisor 10 000 kronor per årsavslut.

Enskilda firma
2 000 kronor per årsavslut

Kundfakturor

Fakturering sker direkt av respektive bolag i affärssystemet Fortnox alternativt genom integration.

Vid fakturering i annat system, eller där integration inte är möjligt, så kommer ett påslag att göras på ditt fasta månadspris om 500 kronor per månad.

Leverantörsfakturor

Bolaget är självt ansvarig för att se till så att alla underlag lämnas in digitalt, och i rätt tid.

Löneadministration

Extra lönekörning – 500 – 1 500 kronor
Sent inkomna löneunderlag debiteras med ett fast tillägg

Bolag med 1-10 löner 500 SEK
Bolag med 11-20 löner 1000 SEK
Bolag med 21-40 löner 1 500

(underlagen ska vara oss tillhanda senast tio dagar innan ordinarie lönekörning om inget annat är överenskommet)

Arbetsgivarintyg debiteras med ett fast tillägg om 300 SEK.

Egna löneunderlag, som medför en besvärligare löneprocess, kan komma att debiteras extra.

Kvitton

Vi använder en smidig kvittohanteringsapp som heter Pleo och som är kopplat till affärssystemet Fortnox. Ifall egna kort används så måste bolaget själv se till så att alla kvitton laddas upp till Fortnox i rätt tid innan avstämning av bokföring ska ske.

Avvikelser / felaktiga underlag

Kontroll av underskott på skattekontot debiteras med 500 kronor (kontroller görs månadsvis och debitering sker först ifall det finns förfallna skulder som vi behöver följa upp)

Upprepade påminnelser om saknade underlag debiteras med 1 000 kronor.

Särskild hantering av förbjudet lån i bokföringen debiteras med 1 000 kronor.