Information kring våra priser

Våra priser

Vi börjar alltid med en genomgång av ditt företags behov och processer för att tillsammans komma överens om ett marknadsmässigt fast månadspris. I det fasta priset så ingår löpande bokföring, avstämningar och månadsrapporter.

I ditt fasta månadspris så ingår proaktiv rådgivning av din personliga redovisningskonsult. Genom att omvandla bokföringens siffror till insikter så kan vi tillsammans utveckla din verksamhet.

Arvode 2023