Fasta priser

Vi börjar alltid med en genomgång av ditt företags behov och processer för att tillsammans komma överens om ett marknadsmässigt fast månadspris. I priset så ingår allt som behövs för att göra klart bolagets redovisning (dvs löpande bokföring, avstämningar, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration).

Vi tidsredovisar alltid och förbehåller oss rätten att ta upp diskussionen på nytt inom 3-6 månader ifall nedlagd tid väsentligt avviker från det överenskomna priset.

Allmänt

Årlig prishöjning sker vid varje årsskifte och vi förbehåller oss rätten att höja med upp till 5%.

Vi tar endast emot digitala underlag. I händelse av att material lämnas över fysiskt så debiteras både posthantering och skanning med ett rörligt timpris om 795 kronor.

Uppstart och konvertering debiteras genom att en extra månadsavgift tas ut (dvs den första faktureringen avser två perioder).

Kundfakturor

Fakturering sker direkt av respektive bolag i affärssystemet Fortnox alternativt genom integration.

Vid fakturering i annat system, eller där integration inte är möjligt, så kommer ett påslag att göras på ditt fasta månadspris om 500 kronor per månad.

Leverantörsfakturor

Bolaget är självt ansvarig för att se till så att alla underlag lämnas in digitalt, och i rätt tid.

Löneadministration

Extra lönekörning – 500 – 1 500 kronor
Sent inkomna löneunderlag debiteras med ett fast tillägg

Bolag med 1-10 löner 500 SEK
Bolag med 11-20 löner 1000 SEK
Bolag med 21-40 löner 1 500

(underlagen ska vara oss tillhanda senast tio dagar innan ordinarie lönekörning om inget annat är överenskommet)

Arbetsgivarintyg debiteras med ett fast tillägg om 100 SEK.

Egna löneunderlag, som medför en besvärligare löneprocess, kan komma att debiteras extra.

Kvitton

Vi använder en smidig kvittohanteringsapp som heter Pleo och som är kopplat till affärssystemet Fortnox. Ifall egna kort används så måste bolaget själv se till så att alla kvitton laddas upp till Fortnox i rätt tid innan avstämning av bokföring ska ske.

Kvalitativ rådgivning och avtalsskrivning

Särskilt kvalificerad rådgivning debiteras efter avrop.