Förbud mot att låna pengar från ditt aktiebolag

I detta inlägg så tittar vi närmare på vad låneförbudsreglerna i 21 kap ABL innebär och vilka konsekvenser det kan få för dig och din verksamhet.

Syftet med lagstiftningen är att skydda aktiebolagets kapital och intressenter men även att det ska fungera i enlighet med vårt gällande skattesystem (till skillnad från länder där skatt på utdelning saknas så finns inte samma behov att se till så att bolagets ägare konsumerar med pengar som inte är skattade för). Sammanfattningsvis så är det tillåtet att låna in pengar till ditt aktiebolag – men strikt förbjudet att göra tvärtom och låna aktiebolagets pengar.

Konsekvenser vid överträdelse
Det händer att nyblivna företagare av misstag har lånat pengar från bolaget. Det kan bero på rena uttag från företagskontot som inte deklarerats som lön men även på mer förståeliga grunder såsom att man har ersatt sig själv för utlägg som senare underkänts när det är dags för bokföring av en extern konsult (skulle exempelvis kunna vara ett periodkort hos SL som är en privat levnadsutgift och inte får dras av).

Grundregeln är alltid att hela beloppet omgående ska återbetalas och ifall det inte görs genom en överföring så kan bolaget istället reglera det genom lön eller utdelning (detta har förstås skattemässiga konsekvenser och kan bli väldigt kostsamt för bolaget). I väldigt sällsynta fall, och ifall det är grova överträdelser mot förbudet, så finns till och med böter och fängelse på straffskalan.

Frågor kring förbjudna lån eller andra ägartransaktioner i aktiebolag
Kontakta mig på 072-296 71 59 eller robin@digiredo.co så hjälper jag dig vidare med vad som är aktuellt för ditt företag.

Lämna ett svar