Redovisning

Saldot på kontot och resultatet, hur hänger det ihop?

Många tittar på sitt bankkonto för att se om det går bra eller dåligt, men bankens saldo visar inte hela sanningen, det är viktigt att hålla koll på både likviditeten och resultatet. Företagets likviditet, soliditet och företagets resultat är olika begrepp som används för att analysera ett företags ekonomiska situation, men de mäter olika aspekter …

Saldot på kontot och resultatet, hur hänger det ihop? Läs mer »

w, tags: lönesystem för multinationella - images.unsplash.com

Förstå Sveriges lönesystem för multinationella företag

När multinationella företag vill börja göra affärer i Sverige är det en avgörande sak de måste fokusera på om de vill lyckas. Det är att förstå hur landets lönesystem fungerar. Detta kretsar kring en uppsättning regler som styr hur arbetsgivare och anställda arbetar tillsammans. Lagar som lagen om anställningsskydd, lagen om anställning för medbestämmande, arbetsmiljölagen, …

Förstå Sveriges lönesystem för multinationella företag Läs mer »

Bokföringskrav att känna till för växande företag i Sverige

När företag blir större så förändras även de krav som ställs på deras redovisning. Dessa faktorer beror bland annat på företagets storlek, omsättning såväl som dess balansomslutning. Den översta kategorin definieras i årsredovisningslagen som ett större företag om det uppfyller något av två av följande kriterier under två på varandra följande år — i genomsnitt …

Bokföringskrav att känna till för växande företag i Sverige Läs mer »