Redovisning

Vad hände med moderniseringen av bokföringslagen?

Den 30 april 2020 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till förenklingar av regelverk med betydelse för mikroföretagande, dels överväga och föreslå vissa åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Inom ramen för detta uppdrag ingick att lämna förslag på hur bokföringslagens arkiveringsregler kan förändras, särskilt kravet på …

Vad hände med moderniseringen av bokföringslagen? Läs mer »

Vad är P27 och vad kommer att förändras?

De nordiska bankerna genomgår just nu en stor förändring i och med införandet av den nya platformen ”P27 Nordic Payments”, som förändrar förutsättningarna för hur företagen i Norden kommer att hantera sina betalfiler. Idag sker betalningar via Bankgirot men med den nya standarden kommer betalningar ske direkt via respektive bank, från konto till konto. I slutet …

Vad är P27 och vad kommer att förändras? Läs mer »

Vad gäller om du behöver låna ut pengar till ditt aktiebolag?

De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar av sitt aktiebolag. Däremot så finns det inga hinder för att låna ut pengar och nedan går vi igenom vilka regler som gäller och hur det går till. Det händer att företag behöver tillskott av kapital och för små- och medelstora företag, som ofta …

Vad gäller om du behöver låna ut pengar till ditt aktiebolag? Läs mer »