Elstöd för företag

Krav för att få elstöd
Elstöd till företag i elområde 3 och 4 kan från och med den 30 maj sökas via Skatteverket. Regeringen har beslutat att dela ut elstöd till företag som haft ett elavtal i elområde 3 eller 4 under den 17 november 2022.

För att kunna ansöka om stödet måste nedanstående villkor vara uppfyllda.
– Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.
– För att ha rätt till elstöd måste företaget eller organisationen bland annat ha betalat alla skatter och lämnat in deklarationen i tid.
– Företaget eller organisationen får inte ha vissa skulder hos Kronofogden.

Hur mycket kan företag få i elstöd?
Elstödets storlek baseras på företagets elförbrukning under perioden oktober 2021 fram till september 2022. Det maximala beloppet ett företag kan få i stöttning är 20 miljoner kronor.

Elstöd för företag i elområde 3
Företag i elområde 3 kommer få 50 öre per förbrukad kilowattimme. Det vill säga att ditt företag kan ansöka om elstöd om det ligger i något av följande län: Stockholm, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Gotland, Örebro, Värmland, Östergötland eller i delar av Hallands län, Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län – kan företaget ansöka om elstöd.

Elstöd för företag i elområde 4
Alla företag som verkar i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme. För att ansöka om elstöd inom elområde 4 ska företaget verka inom något av följande län: Skåne, Blekinge, Kronoberg eller i delar av Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län.

Ansökan om elstöd för företag
Elstödet kommer betalas ut via företagets skattekonto. Ansökningsperioden för elstödet öppnas den 30 maj, och pågår till den 25 september 2023. Ansökan skickas in via e-tjänst hos Skatteverket. Företaget måste ha ett skattekonto och även har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.


Ytterligare information om reglerna för elstöd finns på skatteverkets hemsida.

Lämna ett svar