Varför ska man ha en körjournal?

Vi får ofta frågor kring körjournaler och tänkte därför ta upp ämnet här i vårt månadsbrev.

Vem behöver föra en körjournal?
Det bästa sättet att visa att du inte använder företagets bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal.

Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten?
Om du har en förmånsbil ska du föra körjournal för att kunna visa upp hur mycket som körts i tjänsten och hur mycket som körts privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, en minskning med 25%.

Är det en förmånsbil eller inte?
Körjournalen är också viktig om man vill att bilen inte ska klassas som en förmånsbil.  Du kan använda körjournalen för att styrka att bilen har använts till privat körning i ringa omfattning för att inte bli förmånsbeskattad, det vill säga max 10 gånger per år och sammanlagt maximalt 100 mil.

Drivmedelsförmån
Om din arbetsgivare betalar drivmedlet till din förmånsbil så ska du beskattas för drivmedelsförmån för det drivmedel som används till dina privata resor. Det förutsätter att det finns en körjournal, som visar hur mycket du har kört bilen privat. Om det saknas körjournal eller bra underlag så beskattas du för allt drivmedel. Drivmedel värderas till 120% vid förmånsberäkning.

Förmån för trängselskatt/infrastrukturavgift
Om din arbetsgivare betalar trängselskatt eller infrastrukturavgift för dina privata resor med din förmånsbil så är det en skattepliktig förmån. För att beräkna förmånen kan arbetsgivaren utgå från din körjournal och Transportstyrelsens beslut.

Vilka typer av körjournaler kan man använda?
Tidigare var det vanligt att man hade en körjournal i bilen som fylldes i vid körning, detta fungerar fortfarande utmärkt, men ett smidigt alternativ är digital körjournal där du fyller i uppgifterna i en app. Det finns också elektroniska körjournaler som installeras i bilen och själva mäter och fyller i alla uppgifterna.

Vad ska körjournalen innehålla?
Registreringsnummer
Datum för körningen
Mätarställning före respektive efter resan. Om du reser i tjänsten skriver du enbart upp mätarställningen för tjänsteresan. Dessa uppgifter används för att räkna ut den privata körningen som sedan förmånsbeskattas. Använder du en digital körjournal ska du uppge om resan var privat eller om den gjordes i tjänsten
Vid tjänsteresor ska du i båda fallen (digital och manuell körjournal) även ange vart du reste och i vilket ärende så att arbetsgivaren kan attestera körjournalen och kontrollera att allt verkar stämma.
Om ni är flera som delar på en bil behöver det även stå vem som kört bilen.

Lämna ett svar