Hanna

Vad hände med moderniseringen av bokföringslagen?

Den 30 april 2020 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till förenklingar av regelverk med betydelse för mikroföretagande, dels överväga och föreslå vissa åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Inom ramen för detta uppdrag ingick att lämna förslag på hur bokföringslagens arkiveringsregler kan förändras, särskilt kravet på …

Vad hände med moderniseringen av bokföringslagen? Läs mer »

Vad är P27 och vad kommer att förändras?

De nordiska bankerna genomgår just nu en stor förändring i och med införandet av den nya platformen ”P27 Nordic Payments”, som förändrar förutsättningarna för hur företagen i Norden kommer att hantera sina betalfiler. Idag sker betalningar via Bankgirot men med den nya standarden kommer betalningar ske direkt via respektive bank, från konto till konto. I slutet …

Vad är P27 och vad kommer att förändras? Läs mer »

Anställningsavtal och avtalets innehåll

Ett anställningsavtal  är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som sker vid anställning. Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt till sin karaktär. Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning och kollektivavtalet. Avtalet reglerar frågor som lön, men även anställningsförhållandet, där det bland annat krävs att arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren, den så kallade lojalitetsplikten. Arbetstagaren får normalt anställningsavtal när överenskommelse om anställningen har träffats, …

Anställningsavtal och avtalets innehåll Läs mer »