Robin Larsson

Bokföringskrav att känna till för växande företag i Sverige

När företag blir större så förändras även de krav som ställs på deras redovisning. Dessa faktorer beror bland annat på företagets storlek, omsättning såväl som dess balansomslutning. Den översta kategorin definieras i årsredovisningslagen som ett större företag om det uppfyller något av två av följande kriterier under två på varandra följande år — i genomsnitt …

Bokföringskrav att känna till för växande företag i Sverige Läs mer »

Vad gäller om du behöver låna ut pengar till ditt aktiebolag?

De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar av sitt aktiebolag. Däremot så finns det inga hinder för att låna ut pengar och nedan går vi igenom vilka regler som gäller och hur det går till. Det händer att företag behöver tillskott av kapital och för små- och medelstora företag, som ofta …

Vad gäller om du behöver låna ut pengar till ditt aktiebolag? Läs mer »

Förbud mot att låna pengar från ditt aktiebolag

I detta inlägg så tittar vi närmare på vad låneförbudsreglerna i 21 kap ABL innebär och vilka konsekvenser det kan få för dig och din verksamhet. Syftet med lagstiftningen är att skydda aktiebolagets kapital och intressenter men även att det ska fungera i enlighet med vårt gällande skattesystem (till skillnad från länder där skatt på …

Förbud mot att låna pengar från ditt aktiebolag Läs mer »

Vad är ett förenklat årsbokslut?

I bokföringslagens sjätte kapitel så regleras hur den löpande bokföringen ska avslutas. Det finns tre olika sätt, årsredovisning, årsbokslut samt för de allra minsta företagen förenklat årsbokslut. Kretsen bland de som får upprätta förenklat årsbokslut framgår tydligt i kapitalet under paragraf 3 andra stycket “Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre …

Vad är ett förenklat årsbokslut? Läs mer »

Äntligen så har vårt nya tillskott börjat! ✨

Vår vana trogen här på bloggen så låter vi det senaste tillskottet i vårt team av kundansvariga redovisningskonsulter att presentera sig själv: Jag heter Benyada Holm och har arbetat med bokföring och redovisning i hela 28 år(!). Jag kommer från Bangkok i Thailand, där jag utbildade mig och har därefter även kompletterat med en ekonomie …

Äntligen så har vårt nya tillskott börjat! ✨ Läs mer »