Revisionsplikt och kostnadsfördelning mellan stat och småbolag

Den allmänna revisionsplikten för aktiebolag avskaffades 2010 och omfattade vid den tidpunkten cirka 70 procent av aktiebolagen. De svenska gränsvärdena sattes till att minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:- fler än 3 anställda (i medeltal)- mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning- mer än 3 miljoner kronor … Fortsätt läsa Revisionsplikt och kostnadsfördelning mellan stat och småbolag

Friskvårdsbidrag

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda ett skattefritt bidrag om högst 5 000 kronor per år för friskvård och motion. Rent praktiskt så väljer arbetstagaren själv vilken aktivitetsform och betalar för denna, och därefter ansöker om ersättning från arbetsgivaren. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefri för den anställde så behöver följande förutsättningar vara uppfyllda.- Erbjudas … Fortsätt läsa Friskvårdsbidrag

Ny blogg som tar upp aktuella redovisningsfrågor

Digiredos redovisningsblogg har skapats för att våra kunder ska få tips och information i frågor gällande redovisning och beskattning. Den information som lämnas i de olika delarna av bloggen är inte avsedda som rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Varje fall är unikt och ifall du vill diskutera något av de … Fortsätt läsa Ny blogg som tar upp aktuella redovisningsfrågor