Robin Larsson

Vad gäller om du behöver låna ut pengar till ditt aktiebolag?

De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar av sitt aktiebolag. Däremot så finns det inga hinder för att låna ut pengar och nedan går vi igenom vilka regler som gäller och hur det går till. Det händer att företag behöver tillskott av kapital och för små- och medelstora företag, som ofta …

Vad gäller om du behöver låna ut pengar till ditt aktiebolag? Läs mer »

Förbud mot att låna pengar från ditt aktiebolag

I detta inlägg så tittar vi närmare på vad låneförbudsreglerna i 21 kap ABL innebär och vilka konsekvenser det kan få för dig och din verksamhet. Syftet med lagstiftningen är att skydda aktiebolagets kapital och intressenter men även att det ska fungera i enlighet med vårt gällande skattesystem (till skillnad från länder där skatt på …

Förbud mot att låna pengar från ditt aktiebolag Läs mer »

Våra bästa tips för att stärka likviditeten

För de allra flesta företagen så har den pågående pandemin haft en negativ påverkan på likviditetet. Oavsett ifall det beror på en direkt påverkan från minskade intäkter eller ifall det är ens kunder som i sin tur har fått en försvagad betalningsförmåga, så är det viktigt att ständigt hålla koll och vara redo att vidta …

Våra bästa tips för att stärka likviditeten Läs mer »

Revisionsplikt och kostnadsfördelning mellan stat och småbolag

Den allmänna revisionsplikten för aktiebolag avskaffades 2010 och omfattade vid den tidpunkten cirka 70 procent av aktiebolagen. De svenska gränsvärdena sattes till att minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:– fler än 3 anställda (i medeltal)– mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning– mer än 3 miljoner kronor …

Revisionsplikt och kostnadsfördelning mellan stat och småbolag Läs mer »

Friskvårdsbidrag

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda ett skattefritt bidrag om högst 5 000 kronor per år för friskvård och motion. Rent praktiskt så väljer arbetstagaren själv vilken aktivitetsform och betalar för denna, och därefter ansöker om ersättning från arbetsgivaren. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefri för den anställde så behöver följande förutsättningar vara uppfyllda.– Erbjudas …

Friskvårdsbidrag Läs mer »