Revisionsplikt och kostnadsfördelning mellan stat och småbolag

Den allmänna revisionsplikten för aktiebolag avskaffades 2010 och omfattade vid den tidpunkten cirka 70 procent av aktiebolagen. De svenska gränsvärdena sattes till att minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:
– fler än 3 anställda (i medeltal)
– mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
– mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
Det är även värt att nämna att det är samma gränsvärden som ska vara uppfyllda för båda räkenskapsåren.

Detta införande gjorde så att Sverige, som ett av de sista länderna i Europa, närmade sig de direktiv som finns inom det europeiska samarbetet men där gränsvärdena är betydligt högre (normalt sett cirka €10 miljoner i omsättning och 50 anställda).

Miljardbesparing och kostnadsfördelningen mellan stat och småbolag
I en större studie som genomfördes 2008 av Nutek, dåvarande motsvarighet till Tillväxtverket, så uppgick kostnaden för revision hos småbolag totalt sett 3,4 miljarder årligen och var även den enskilt största kostnaden för dessa mindre aktiebolag. Dessa besparingar kan dock sättas emot en ökad kostnad för staten, som i större utsträckning själva behöver vara mer aktiva och utföra skatterevisioner.

Frågor kring revisionsplikt
För alla bolag som lagt sin redovisning hos oss så görs det en årlig kontroll på hur du ligger till gentemot gränsvärdena för revisionsplikt. Ifall du undrar hur du ligger till i just ditt bolag så kan du kontakta mig på 072-296 71 59 eller robin@digiredo.co så hjälper jag dig vidare.


Lämna ett svar