Robin Larsson

Ny blogg som tar upp aktuella redovisningsfrågor

Digiredos redovisningsblogg har skapats för att våra kunder ska få tips och information i frågor gällande redovisning och beskattning. Den information som lämnas i de olika delarna av bloggen är inte avsedda som rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Varje fall är unikt och ifall du vill diskutera något av de …

Ny blogg som tar upp aktuella redovisningsfrågor Läs mer »