Vad gäller om du behöver låna ut pengar till ditt aktiebolag?

De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar av sitt aktiebolag. Däremot så finns det inga hinder för att låna ut pengar och nedan går vi igenom vilka regler som gäller och hur det går till.

Det händer att företag behöver tillskott av kapital och för små- och medelstora företag, som ofta har svårt att få lån från banker och kreditinstitut utan att ställa upp med personlig borgen, så är det allra vanligaste att dess ägare tillfälligt skjuter till medel för att stärka likviditeten.

Tillvägagångsätt och dokumentation
Det finns inga direkta formkrav på hur det hela ska gå till och i många fall så handlar det om enstaka överföringar från ägarens konto till bolagets konto. I bokföringen så konteras dessa med en ökning av bankkontot mot skuldkontot 2893 ‘Skulder till närstående personer, kortfristig del’ och med hänvisning till kontoutdraget i verifikationstexten (exempelvis “Inlåning från ägare enligt kontoutdrag”.

Tillfälligt likviditetspåverkan eller tillskjutande av aktieägartillskott
Bristande likviditet är ofta en tydlig varningssignal på att något inte står rätt med verksamheten och vi har beskrivit en del möjliga åtgärder i vårt tidigare blogginlägg om “Våra bästa tips för att stärka likviditeten”.

Ifall det däremot handlar om att täcka förluster och återställa det egna kapitalet så kan tillskotten konverteras till villkorade, eller ovillkorade, aktieägartillskott. De olika alternativen har konsekvenser för bolagets redovisning såväl som för dig som privatperson avseende beskattning och möjlighet till återvinning.

Behöver du hjälp med att förbättra bolagets likviditet eller se över bolagets kapitalstruktur?
Kontakta mig gärna på 072-296 71 59 eller robin@digiredo.co för ett förbehållslöst samtal kring hur vi kan hjälpa dig och ditt företag på bästa sätt.

Lämna ett svar