Vad är P27 och vad kommer att förändras?

De nordiska bankerna genomgår just nu en stor förändring i och med införandet av den nya platformen ”P27 Nordic Payments”, som förändrar förutsättningarna för hur företagen i Norden kommer att hantera sina betalfiler. Idag sker betalningar via Bankgirot men med den nya standarden kommer betalningar ske direkt via respektive bank, från konto till konto. 
I slutet av år 2023 ersätts bankgirots filformat med den europeiska standarden ISO 20022. Planen är att såväl privatpersoner som företag kommer att kunna genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, inom och över nationsgränserna.

Fortnox kommer erbjuda en standardiserad version av betalfilen som stöds i P27. Filformatet i Fortnox heter PAIN001, vilket helt enkelt är ett annat namn på filformatet ISO20022.

Hur länge kommer filer kunna skickas till och från Bankgirot?

Utfasning av de lokala filformaten planeras ske successivt fram till 2024, och varje bank har en individuell tidsplan. Tanken är att bankerna ska vara ansluta till P27-plattformen i slutet av 2024, varpå filkommunikation via Bankgirot planeras upphöra. Därefter kommer all filkommunikation hanteras av respektive bank.

Hur du kan förbereda dig?

  • Som ett led i bankernas ökade krav för att uppnå bättre kundkännedom ökar också kraven på vilken information som skickas med när en betalning via fil ska utföras. Du behöver därför fylla i fullständig adress inklusive land och landskod till betalningens mottagaren. I Fortnox kan du uppdatera ditt leverantörsregister genom att klicka på Register och sedan Leverantörer.
  • För att det nya filformatet ska kunna ska fungera behöver du ha följande uppgifter om ditt bankkonto i Fortnox: Vald bank. BIC och IBAN och kundnummer eller avtalsnummer du har från din bank.

Lämna ett svar