Lön och anställning

Vad är P27 och vad kommer att förändras?

De nordiska bankerna genomgår just nu en stor förändring i och med införandet av den nya platformen ”P27 Nordic Payments”, som förändrar förutsättningarna för hur företagen i Norden kommer att hantera sina betalfiler. Idag sker betalningar via Bankgirot men med den nya standarden kommer betalningar ske direkt via respektive bank, från konto till konto. I slutet …

Vad är P27 och vad kommer att förändras? Läs mer »

Anställningsavtal och avtalets innehåll

Ett anställningsavtal  är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som sker vid anställning. Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt till sin karaktär. Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning och kollektivavtalet. Avtalet reglerar frågor som lön, men även anställningsförhållandet, där det bland annat krävs att arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren, den så kallade lojalitetsplikten. Arbetstagaren får normalt anställningsavtal när överenskommelse om anställningen har träffats, …

Anställningsavtal och avtalets innehåll Läs mer »

Nya lagen om anställningsskydd – Las

Den 30 juni träder nya Lagen om anställningsskydd, LAS, i kraft. Men vad är det egentligen som förändras och hur påverkar det dig som arbetsgivare? Vänligen notera att lagen kompletteras av kollektivavtal och det kan i kollektivavtal, precis som idag, finnas avvikelser från LAS. 1. Turordningsreglerna När företag behöver säga upp personal på grund av …

Nya lagen om anställningsskydd – Las Läs mer »