Nya lagen om anställningsskydd – Las

Den 30 juni träder nya Lagen om anställningsskydd, LAS, i kraft. Men vad är det egentligen som förändras och hur påverkar det dig som arbetsgivare?

Vänligen notera att lagen kompletteras av kollektivavtal och det kan i kollektivavtal, precis som idag, finnas avvikelser från LAS.

1. Turordningsreglerna

När företag behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist var det tidigare så att en arbetsgivare med högst tio anställda kunde undanta två arbetstagare av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från turordningen.
Med den nya lagen kan de istället undanta tre personer – oavsett hur många anställda de har. Dock införs även en tremånadersspärr. Företaget kan använda undantaget tidigast tre månader efter att sista uppsägningen passerat.

2. Uppsägningar

För att man tidigare skulle kunna säga upp anställda behövdes något som kallades “aaklig grund”. Detta har nu ändrats till “sakliga skäl” och man tar då mer hänsyn till själva avtalsbrottet och mindre hänsyn till arbetstagarens personliga intressen. Det innebär att det inte kommer att ha betydelse om arbetstagaren har svårt att få ett nytt jobb eller har försörjningsplikt. Dock behöver arbetsgivaren fortfarande ge tillsägelser, varningar och omplacera.

Enligt nya LAS behöver en arbetsgivare bara göra en omplaceringsutredning även om arbetstagaren fortsätter att åsidosätta sina ålägganden efter att hen tidigare blivit omplacerad på grund av personliga skäl. Och det spelar ingen roll om det rör sig om samma eller en ny typ av misskötsamhet.

Med den nya lagen kommer aställningen upphöra vid uppsägningstidens slut även om uppsägningen är tvistig. Arbetsgivaren behöver inte heller betala ut lön eller andra anställningsförmåner till den anställde under tiden fallet prövas i domstol. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande. Skulle en domstol ogiltigförklara uppsägningen ska lön betalas ut för den tidsperiod som tvisten har pågått. Det allmänna skadeståndet kommer dessutom att bli högre.

3. Ändra sysselsättningsgrad

Det kommer att bli svårare för arbetsgivaren att ändra sysselsättningsgraden- Turordningsreglerna gäller om det finns flera anställda. Arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före arbetstagare med längre anställningstid. Dessutom ska ett erbjudande med lägre sysselsättningsgrad lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad. Berörda har även rätt till en omställningstid när heltid omvandlas till deltid. Den ska motsvara uppsägningstiden, men inte vara längre än tre månader. Under denna tid har arbetstagaren rätt till sin tidigare sysselsättningsgrad, lön och andra förmåner.

4.  Ändrad möjlighet till visstidsanställning

Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. De som har en visstidsanställning ska få förtur till en ny anställning efter 9 månader, idag gäller 12 månader. Vidare gäller att om en visstidsanställd under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader så övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning.. Idag är den gränsen 24 månader.

5. Heltidsanställning är huvudregeln

Om inget avtalas är heltidsanställning huvudregeln i LAS. Om en anställning inte är på heltid har arbetstagaren rätt att få en skriftlig förklaring från arbetsgivaren. Det vill säga att alla tillsvidareanställningar anses vara heltid om inget annat avtalats. Det är således viktigare än någonsin att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal där typ av anställning framgår och att planera sin verksamhet väl. 

6. Nya villkor för inhyrd personal

Anställd hos ett bemanningsföretag som genom uthyrning till ett kundföretag varit placerad hos ett och samma kundföretag och driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget. Om inte erbjudandet antas kan uthyrningen fortsätta.

7. Arbetsgivare blir skyldiga att erbjuda kompetensutveckling

Arbetsgivare blir enligt lag skyldiga att erbjuda kompetensutveckling. Förslaget omfattar alla anställda som varit anställda i minst 6 månader. Om arbetsgivaren inte följer lagen kan de, vid tillfällen då en person sagts upp på grund av arbetsbrist, bli skadeståndsskyldiga. För att främja vidareutbildning och omskolning ska den som vill studera under sin anställning kunna göra det med 80 procent av lönen under ett år och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

1 reaktion på ”Nya lagen om anställningsskydd – Las”

  1. Pingback: Anställningsavtal och avtalets innehåll - Digiredo

Lämna ett svar