Förmånbeskattas för parkering i anslutning till arbetsplatsen?

Riksdagen har beslutat att förlänga skattefriheten för förmån av fri parkering vid arbetsplatsen till och med den 30 juni 2022. Det innebär att du som anställd får parkera gratis eller till subventionerat pris vid din arbetsplats utan att förmånsbeskattas för det. Lagändringen träder i kraft den 1 mars 2022 men kommer att gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2022.

Från och med den 1 juli 2022 återinförs förmånsbeskattningen för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen, detta gäller inte bara bilar utan även motorcykel, moped och cykel.

Har du en garanterad parkeringsplats i anslutning till ditt jobb för din privata bil ska du beskattas för den förmånen alla dagar oavsett om bilen står där alla dagar eller inte.

Har du inte en egen parkeringsplats utan får stå där det finns plats med din privata bil ska du bara beskattas för förmån de dagar som du använder platsen.

Förmånen värderas till marknadsvärdet, det vill säga vad du skulle fått betala för en parkeringsplats eller garageplats i närheten av ditt arbete. Om det är gratis att parkera på likvärdiga platser i närheten ska du inte beskattas för fri parkering.

Detta gäller ej anställda som har en förmånsbil och som har fri parkering eller garageplats vid arbete.

Lämna ett svar