Gåvor till ideella organisationer

Skänk pengar genom ditt aktiebolag
Ge din utdelning i gåva (skattefritt)
För den som driver aktiebolag är det möjligt att före årsstämman fatta beslut om att skänka bort eventuell utdelningen som man är berättigad av genom aktieinnehavet.

Om du ger utdelningen som gåva så utlöses ingen beskattning och således får hjälporganisationen hela beloppet. 
Detta alternativ är det klart mest fördelaktiga skattemässigt men det finns dessvärre en del administrativa formkrav såsom att gåvobrev behöver upprättas, stämman behöver notera gåvan samt att du ska ta upp detta i nästa års inkomstdeklaration.

Gåvor från företaget (ej avdragsgillt)
Ett företag kan skänka pengar till välgörenhet, men det är inte avdragsgillt i verksamheten.

I inkomstskattelagen 9 kap § 2 så framgår att gåvor är privata levnadskostnader och någon ytterligare vägledning finns inte kring detta. 
Vår bedömning är att gåvans värde med denna metod inte bör överstiga vad du normalt sett kan ge till bolagets anställda.

Skänk pengar som privatperson
Det är möjligt för privatpersoner att göra avdrag på skatten för gåvor till godkända gåvomottagare.

Skattereduceringen avser gåvor från 2.000 kronor till och med 12.000 kronor.
Gåvan måste ges till en godkänd gåvomottagare som samlar in ditt personnummer och lämnar kontrolluppgift till skatteverket. På nästa årsdeklaration så kommer det en förtryckt uppgift som ger dig 25% skattereduktion.

Eventuella skattemässiga fördelar är enbart fördelar och kan inte jämföras med skillnaden en gåva kan göra.

Ge med hjärtat!

Lämna ett svar