Några tips om försäkringar för företag

Att veta vilka försäkringar man som företagare ska ha är inte så lätt, därför tänkte vi ge er några tips!

  • Om du driver företaget från din bostad så täcker inte din hemförsäkring näringsverksamheten eller dess inventarier.
  • Om du jobbar som konsult är det inte säkert att din ansvarsförsäkring i företagsförsäkringen räcker, det kan vara en god ide att se på en annan typ av försäkring så som konsultansvarsförsäkring.
  • Om du har kollektivavtal måste du teckna de försäkringar som ingår där.
  • Ta kontakt med flera försäkringsbolag och jämför priserna och villkoren.
  • Försäkringspremien är avdragsgill.

Företagsförsäkring

En företagsförsäkring skyddar företagets tillgångar. Beroende på bransch och försäkringsbolag kan det finnas vissa villkor för att denna ska gälla. Det kan vara saker såsom att du behöver brandvarnare och inbrottskydd i form av larm, godkända lås och liknande. Företagsförsäkringen har vanligen ett grundskydd som inkluderar bland annat avbrott-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Avbrottsförsäkring
Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extra kostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.
Ansvarsförsäkring
Kan exempelvis skydda dig från skadestånd om någon skulle skada sig i dina lokaler eller om din produkt eller tjänst orsakar skada.
Rättsskyddsförsäkring
Ersätter hela eller delar av ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Andra försäkringar att välja

  • Socialförsäkring
  • Kapitalförsäkring och livförsäkring
  • Pensionsförsäkring
  • Affärsförsäkring

Lämna ett svar